Delegació Diocesana d'Ensenyament

Adreça
Bisbe 5
Població
Barcelona
Codi postal
08002
Telèfon
93 270 10 15
Mòbil
Fax
Correu electrònic
ddensenyament5111@arqbcn.cat

Activitats

Objectius

Els objectius i tasques de la delegació són els següents:

Seleccionar mestres i professors/res competents i idonis per impartir classes de Religió Catòlica i proposar-los al Departament d’Educació de la Generalitat.

Vetllar per la formació contínua dels mestres i professors de religió.

Col•laborar amb el departament d’Educació, amb allò que correspongui.

Mantenir relació amb els Arxiprestats i rectors de les parròquies on es troben els centres educatius.

Participar en les reunions i activitats organitzades pel SIERC.

I el mateix respecte de les que convoca la Conferencia Episcopal Española en la seva Comisión de Enseñanza y Catequesis.

Història

L’Any 1983 el Secretariat Interdiocesà dels bisbats de Catalunya, presentava, sota l’auspici de Monsenyor Jaume CamprodOn, delegat dels bisbes per l’ensenyament de la Religió Catòlica, un opuscle on s’aplegaven els objectius, la legislació i les bases de programació de l’ensenyament religiós catòlic. Aquest va ser un pas important per orientar, definitivament, aquest ensenyament a les diòcesis catalanes.

Aquestes orientacions calia i cal entendre-les a la llum del nou context legislatiu a Espanya:
Constitució Espanyola de 1978 (art. 27.3)
Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu (3 de gener de 1979)
Ordres Ministerials (16 de juliol de 1980).
“Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar” de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (11 junio 1979)

Dades addicionals

Moviment Cristià de Mestres i Professors
Pg. Fabra i Puig, 260 08016 Barcelona
Parròquia Santa Eulàlia de Vilapicina
Tel. 93 412 55 67
a/e: correu@mestrescristians.net

Horari

De dilluns a divendres de 10:15h a 13h

Documents