Crist Rei

Adreça
C/Martí i Molins 45
Població
Barcelona
Codi postal
08027
Telèfon
93 352 46 59
Mòbil
Fax
Correu electrònic
Lloc web

Despatx parroquial

dilluns, dimecres i divendres,de 19:00 a 21:00 (excepte vigílies)

Horari de misses

Activitats pastorals

- Catequesi d’Infants: servei primordial de la comunitat. Promou l’educació cristiana dels infants. Consta de cinc cursos. S’inicia als 7 anys i comprèn el curs de Primera Comunió.
- Catequesi d’Adolescents: de 12 a 14 anys. Cicle: la Fe i la Vida de cada dia (2anys).
- Moviment Cristià de Joves: a partir dels 14 anys en endavant. Joves que es reuneixen en grup i en moviment per a descobrir i seguir Jesucrist.
- Catequesi d’Adults: trobades cada tres setmanes.
- Joc-Jobac: moviment de joves dels barris obrers i populars de Catalunya i les Illes. Revisió de Vida.
- Aco: moviment cristià d’adults en el món obrer. Revisió de Vida.
- Grups d’Acolliment de Promesos: acullen les parelles de nuvis i comparteixen amb ells temes relacionats amb el Matrimoni.
- Grup de la Pastoral del Baptisme: diàleg amb els pares que sol.liciten el bateig dels seus fills.
- Grup de Ministres de la Comunió i Pastoral dels Malalts: servidors de la comunitat prop dels malalts.
- Grup de Càritas- Ajuda fraterna: l’objectiu és ajudar als més necessitats, ser solidaris, sobretot amb la gent del barri. Activitats: -Escola de Vida: És un grup d’acollida de gent (10 a 15 persones) que realitzen tallers de manualitats durant 2 hores.
-Reforç escolar: Classes particulars a nens i nenes amb dificultats escolars i problemes econòmics.
- Grup de Tercer Món: testimoni enmig de la comunitat del sentit universal de l’Església evangelitzadora. Ajuda en les necessitats més bàsiques dels germans del Tercer Món.
- Missa Familiar: grup que prepara l’Eucaristia en la que participen conjuntament pares i infants.
- Equip de Litúrgia: coordinació i animació de l’àmbit de la litúrgia. Inclou cantors, lectors, monitors, organistes.
- Grups de Matrimonis: reflexionar i compartir diferents aspectes de la vida a la llum de l’Evangeli.
- Vida Creixent: moviment cristià de gent gran. Procurem viure la maduresa com una etapa de plenitud.
- Coral "El bell ressò de La Sagrera": animació d´Eucaristies i concerts.
- Consell Parroquial: fomentar la pastoral en el conjunt dels grups i fer possible la corresponsabilitat de tots els fidels.
- Comissió d’Economia.

* AL CASAL PARROQUIAL:
- Agrupament Escolta "Pau Casals": educació en el temps lliure segons el mètode escolta.
- Esplai "La Sagrera": animació infantil i juvenil per a l’educació del temps lliure.
- Coral Infantil "El Reguitzell": de 4 a 6 anys.
- Esbart Infantil "L’Estel".
- Grup de Teatre "El Calaix".
- Arts Aplicades.
- Grup de Treballs Manuals: Tall i Confecció i Esmalts.
- Casal de Joves: activitats creatives i de solidaritat per a joves en el temps lliure.

Història

La Parròquia del Crist Rei la formem la comunitat dels cristians que ens reunim a la Sagrera. La parròquia la fem tots. Som una comunitat que va fent camí.
El barri de La Sagrera creix dintre de la demarcació del que era el poble de St. Martí de Provençals. La causa d’aquest creixement és la progressiva instal.lació de fàbriques en un entorn camperol (ss.XVIII i XIX); adobaries, tèxtil, químiques, bòbiles i la famosa Hispano Suïssa (1904) absorbida per La Pegaso l’any 1946.
El creixement del barri motiva la creació d’una nova parròquia. Això ens ho explica el feligrès Joaquim Castellet i Domènech:
"Situem-nos als anys vint: En aquell temps els veïns de La Sagrera eren feligresos de St. Martí (El Fondo), parròquia atesa per Mossèn Jaume Juliana, sacerdot zelós, admirat i estimat per tots els feligresos tant del Fondo com de La Sagrera. Donant-se la circumstància que La Sagrera anava creixent i el Fondo no, i com que el número d’habitants a La Sagrera era considerable, el pobre mossèn Jaume havia de dedicar més temps a La Sagrera que al Fondo. Aleshores es cregué necessari bastir un temple a La Sagrera per a donar més facilitats a aquests feligresos i així, ni aquests haurien de desplaçar-se al Fondo per a complir amb els seus deures religiosos, ni el sacerdot hauria de desplaçar-se contínuament a La Sagrera."
La primera pedra la col.locava el bisbe Ramon Guillamet el 23 de març de 1924. La benedicció tingué lloc el 22 de maig de 1932 pel bisbe Manuel Irurita Almandoz.

Dades addicionals

Documents