Altres institucions

El Secretariat de Fundacions i associacions té una doble finalitat:

I. Executar les diligències que siguin pertinents per a l’adequat acompliment de les funcions de vigilància i protectorat que el dret canònic atribueix al Bisbe sobre les fundacions i associacions.

II. Subministrar assessorament jurídic sobre la creació i el funcionament de fundacions i associacions.

Telèfon:     93 270 10 11
    
Informació:     Direcció: Sr. Campo Villegas, Elías
Secretari: Sr. Lóbez García, Ramón
El Secretariat de Fundacions i associacions té una doble finalitat:

I. Executar les diligències que siguin pertinents per a l’adequat acompliment de les funcions de vigilància i protectorat que el dret canònic atribueix al Bisbe sobre les fundacions i associacions.

II. Subministrar assessorament jurídic sobre la creació i el funcionament de fundacions i associacions.

Telèfon:     93 270 10 11
    
Informació: Direcció: Sr. Campo Villegas, Elías
Secretari: Sr. Lóbez García, Ramón
La Catedral és un monument d’interès de capital importància tant des de el punt de vista històric com artístic.

Tanmateix, al ser un lloc sagrat, dedicat fonamentalment al culte religiós, cal mantenir sempre i en tot moment, una actitud de reverència i respecte.

Barcelona tenia ja al segle IV una Catedral paleocritiana.
HORARI DELS SERVEIS RELIGIOSOS
MISSES
Dies feiners:
Lloc: Capella del Santíssim
Matí: 9, 10, 11 (català) / 12 (castellà)
Tarda: 7 (català)

Diumenges i festius:
Lloc: Altar Major
Matí: 9, 10:30 Missa Conventual (català) / 12 (castellà) / 13 (català)
Tarda: 6 (castellà) / 7 (català)

CONFESSIONS
Matí: de 9 a 12:30
Tardes: de 5 a 7
BAPTISMES
Dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.

Més informació sobre la Catedral
Explicació Arxiu i Museu Diocesà.
Arxiu i Museu Diocesà
Facultat de Teologia de Catalunya
Institució eclesiàstica, de caràcter universitari, canònicament erigida per la Congregació per a l’E­ducació Catòlica, el 7 de maig de 1968, que es dedica a l’estudi i a l’en­senyament de la Teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i gau­deix del dret de conferir graus acadèmics amb l’autoritat de la Santa Seu.
Facultat de Teologia de Catalunya